Kaivo Afrikkaan

Puhdas juomavesi kuuluu ihmisen perustarpeisiin ja perusihmisoikeuksiin. Kuitenkin 783 miljoonaa ihmistä elää ilman puhdasta vettä. Likaisen veden ja puutteellisen sanitaation aiheuttamiin sairauksiin menehtyy joka päivä yli 30 000 ihmistä. Suuri osa heistä on lapsia.
Kansainvälisten suositusten mukaisesti jokaisen ihmisen pitäisi saada käyttöönsä vähintään 15 litraa vettä vuorokaudessa. Esimerkiksi suomaiset käyttävät vettä reilusti yli sata litraa vuorokaudessa henkilöä kohden. 
Ilmastonmuutoksen on todettu lisäävän luonnonkatastrofeja, kuten poikkeuksellisen voimakasta kuivuutta. Viime vuosina erilaiset kuivuuskatastrofit ovatkin koetelleet Itä-Afrikkaa ja Sahelin alueen maita.

Perusta keräys tälle kohteelle ja auta turvaamaan riittävä veden saanti Afrikan köyhimmille ihmisille.

Kaivon tai kastelukanavan rakentamisen kustannukset vaihtelevat noin 1000 eurosta useisiin tuhansiin euroihin riippuen esimerkiksi vesilähteen syvyydestä, johon kaivo rakennetaan. Avustushankkeissa kaivetaan ja porataan kaivoja, toisissa taas suojataan luonnon omia vesilähteitä tai rakennetaan patoaltaita sekä kastelukanavia. Osassa avustushankkeissa rakennetaan vesijohto esimerkiksi vuorien vesilähteistä lähemmäs ihmisasutusta.

  • 200 eurolla saadaan vesipumppu
  • 1200 eurolla saadaan keskimäärin yksi kaivo

3 stept to create your own fundraising page

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close