Oikeudenmukaisuutta!

Maailmassa on vaurautta ennennäkemättömästi, mutta vauraus on jakautunut hyvin epätasaisesti. Vaikka äärimmäinen köyhyys vähenee hiljalleen, kehityksen tiellä on lukuisia esteitä. Useat maailmankaupan säännöt ruokkivat rikkaita maita kehitysmaiden kustannuksella, asekauppa pitkittää konflikteja eri puolilla maailmaa ja ilmastonmuutos syventää köyhyyttä monissa kehitysmaissa. Myös Suomi ja suomalaiset ovat osallisia näihin globaaleihin ongelmiin. 

Keräysvaroilla tuetaan Changemakerin vaikuttamistoimintaa, jonka kohteena ovat päättäjät niin politiikassa kuin yrityksissäkin. Changemakerin vaikuttavia kampanjoita suunnittelevat ja toteuttavat vapaaehtoiset nuoret ja nuoret aikuiset. 

Me uskomme, että ihmisten luomat ongelmat ovat ihmisten ratkaistavissa. Rauha, ihmisoikeudet ja ympäristönsuojelu ovat valintakysymyksiä.

(Sivun yläosan kuva: Meeri Koutaniemi)

Perusta keräyskampanja Changemakerille ja anna oikeudenmukaisemmalle maailmalle mahdollisuus.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close