Ammatti naiselle

Kehitysmaissa erityisesti naiset ja tytöt ovat yhteiskunnallisen kehityksen hyödyntämätön voimavara. Tyttöjen ja naisten kohdalla myös asenteet vaikeuttavat koulutukseen pääsyä. Heidän odotetaan osallistuvan poikia enemmän kotitöihin, eikä aikaa jää läksyjen tekoon. Vanhemmat eivät välttämättä näe tyttöjen kouluttamista tärkeänä, sillä tytöt naitetaan nuorina, eikä heidän koulunkäynnistään koeta olevan hyötyä omalle perheelle.

Keräysvaroilla tuetaan kehitysmaiden naisten ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa kestävän kehityksen periaattein. Lahjoitukset ohjataan Naisten Pankin rahaston kautta perille kehitysmaihin.

Perusta keräyskampanja tälle lahjoituskohteelle ja tue kehitysmaiden naisten ammattikoulutusta.

Ilman koulutusta naiset joutuvat tyytymään huonosti palkattuihin ja vähän tulevaisuuden mahdollisuuksia tarjoaviin töihin. 

  • 40 eurolla saadaan kolmen kuukauden ompelukoulutus kehitysmaan naiselle

3 stept to create your own fundraising page

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close